Medlemsvilkår for Leverandøren (Eksperten og Firma)

Vilkår for Bruk

Disse vilkårene gjelder når du registrerer deg som leverandør hos oss, Appage AS (organisasjonsnummer 927 568 594). Vi tilbyr en plattform, Snakkmed.no, hvor brukerne kan få råd og veiledning fra eksperter og bedrifter gjennom videosamtaler.

 

1. Hva er Snakkmed.no, og hva forventes av deg som leverandør?

Snakkmed.no gir brukerne tilgang til fagfolk på mange områder. Som leverandør, enten du er ekspert eller representerer en bedrift, må du følge de pliktene som er beskrevet i disse vilkårene.

 

2. Slik blir du leverandør:

2.1 Bekreft din identitet og kompetanse:

Når du sender inn søknaden din og godtar vilkårene, må du bekrefte at du er over 18 år gammel, at all informasjonen du har gitt er sann og korrekt, og at du har nødvendig kompetanse for å gi rådgivning innen de feltene du har søkt om.

2.2 Søknadsprosess:

Vi har rett til å godta eller avvise din søknad. Du får ikke tilgang til Snakkmed.no før vi har godkjent søknaden din og mottatt all nødvendig dokumentasjon.

 

3. Hva innebærer tjenestene?

3.1 Ditt bidrag som leverandør:

Du skal levere tjenester innenfor de feltene du har søkt om, forutsatt at vi har godkjent dem.

3.2 Vår del av avtalen:

Vi stiller Snakkmed.no til rådighet for deg og sørger for at den tekniske løsningen fungerer. Vi har også ansvar for support og gir deg tilgang til statistikk og historikk på din profil.

3.3 Følg våre instruksjoner:

Du må følge våre instruksjoner når du utfører tjenestene, men vi blander oss ikke i det faglige innholdet.

 

4. Eksklusivitet

Både du og vi kan samarbeide med, eller tilby tjenester til, andre konkurrerende plattformer.

 

5. Ansvar og forpliktelser

5.1 Søknad:

All informasjon og dokumentasjon du sender oss må være korrekt.

5.2 Profil:

Informasjonen på profilen din må være saklig og korrekt, og bildet må være av deg. Bedrifter kan bruke bedriftens logo eller et bilde som representerer bedriften på en god måte.

5.3 Ansvar for rådgivning:

Du er ansvarlig for at rådgivningen du gir er korrekt og sannferdig.

5.4 Kontakt med mindreårige:

Hvis mindreårige tar kontakt om sensitive saker som psykisk helse, overgrep, rusproblemer, osv. må du ved manglende formell kompetanse henvise dem til kvalifisert hjelp.

5.5 Følg loven:

Du må levere tjenester i henhold til gjeldende lover og regler.


6. Økonomi

Ekspert betaler kun gebyr til betalingstjenesten STRIPE for hvert salg, p.t. 2,4% + NOK 2,- (kan variere med kronekurs).

 

7. Immaterielle rettigheter

Å akseptere disse vilkårene gir deg ikke rettigheter til våre varemerker, programmer eller andre immaterielle rettigheter, med mindre noe annet er spesifikt angitt.

 

8. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper til den blir sagt opp. Ved oppsigelse må begge parter følge hverandres instruksjoner om tilgang til datasystemer, osv.

 

9. Mislighold og erstatning

Hvis vi mistenker at du har brutt vilkårene eller ikke oppfyller pliktene dine, kan vi utestenge deg inntil vi har funnet ut av saken. Ved alvorlige brudd kan utestengelsen bli permanent, og dette vil bli bekreftet skriftlig.

 

10. Annet

Å akseptere disse vilkårene betyr ikke at du blir ansatt hos oss, og vi er ikke ansvarlige for skatt eller andre forpliktelser du måtte pådra deg.

 

11. Lovvalg og verneting

Norsk rett gjelder for disse vilkårene. Tvister skal først prøves løst gjennom forhandlinger/forlik, og hvis det ikke fungerer, er Oslo tingrett rett verneting.