I henhold til personvernforordningen, eller GDPR, har du rettigheter gjeldende dine personopplysninger. Vi i Ap Software AS verner om dine rettigheter og beskriver nedenfor hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Ap Software AS, Oslo har ansvaret for behandlingen av de personopplysninger du gir til Ap Software AS.

Om du vil ha informasjon, har spørsmål, eller er misfornøyd med Ap Software AS sin behandling av dine personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte Ap Software AS.

Formålet og det rettslige grunnlaget for personopplysningsbehandlingen

Avtale

Når du blir kunde hos snakkmed.no inngår du en avtale med Ap Software AS. Før og i forbindelse med dette registrer vi enkelte personopplysninger om deg, slik som ditt navn, telefonnummer, adresse, operatør og samtaletid med eksperten. Opplysningene spares i hensikten av å kunne bedømme om Ap Software AS vil inngå avtale med deg, om avtale inngås, fullføres avtalen gjennom å formidle eksperter til deg og ta betalt for tjenesten samt utføre økonomisk oppfølging. Den rettslige grunnen for behandlingen er at den er nødvendig for å fullføre avtalen med deg som kunde eller for å kunne håndtere din forespørsel som kunde innen en slik avtale kan inngås. Du er ikke pålagt å gi dine personopplysninger, men om du ikke gir dine personopplysninger kan vi heller ikke inngå avtale med deg.

Kontakt

Om du kontakter oss via vår hjemmeside snakkmed.no eller gjennom e-post kommer Ap Software AS til å behandle de personopplysningene du sender til oss, slik som ditt navn og e-postadresse, dette for å kunne kommunisere med deg og på annen måte håndtere dine spørsmål og ønsker. Den rettslige grunnen for denne behandlingen er at den er nødvendig for å møte dine og Ap Software AS sin berettigede interesse av kontakt og håndtering av ditt spørsmål.

Rettslig forpliktelse

Ap Software AS kan også komme til å behandle dine personopplysninger i den hensikt av å kunne fullføre selskapets krav ihht lover, eksempelvis regnskap, bokføring og skatt. Den rettslige grunnen til denne behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle Ap Software AS sine rettslige forpliktelser.

Hvem kommer til å ta del av dine personopplysninger?

Ap Software AS kan komme til å dele dine personopplysninger med ulike databehandlere, dette er selskaper som hjelper Ap Software AS med blant annet hjemmesidene, markedsføring, telefonisystem, samt betaling av bestilte tjenester. Disse databehandlerne behandler personopplysninger for Ap Software ASs regning og Ap Software AS har databehandleravtale på plass for å sikkerhets stille en lovlig behandling av dine opplysninger. Ap Software AS kan videre dele dine personopplysninger med myndigheter om sånn behandling er nødvendig for å fullføre en rettslig forpliktelse eller andre krav fra myndighetene. Myndighetene er da personopplysningsansvarlig og har ansvaret for behandling av dine personopplysninger. Ap Software AS overfører ikke dine personopplysninger til rådgivere.(unntatt til advokat der det er nødvendig for å dekke kravet til interessekonflikt). Om du som kunde gir personopplysninger til en ekspert er eksperten selv personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

Hvor lenge sparer vi på dine personopplysninger?

Personopplysninger spares under avtalens løpetid og slettes deretter innen 2 år med inaktivitet, forutsatt at alle økonomiske mellomværende er oppgjort. Om Snakk Med AS velger å ikke inngå en avtale med deg slettes dine personopplysninger innen 6 måneder fra behandlingen. Vi kan på din forespørsel slette alle opplysninger om deg innen 48 timer på virkedager, forutsatt at alle økonomiske forpliktelser er oppgjort. E-post / SMS / Web skjema som ikke har noen tilknytning til kjøpsavtalen kommer til å bli slettet etter 6 måneder. Ovenforstående gjelder under forutsetning av at Ap Software A/S ikke har en rettslig forpliktelse til å spare på opplysningene lengre.

Hva er dine rettigheter som registrert kunde?

Du som kunde har rett til å be Ap Software AS om innsyn og rettelse, eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også forlange begrensing eller gi en innvending mot behandlingen av opplysningene som omfatter deg. Du har også rett til å begjære å få overført dine personopplysninger fra Ap Software AS til deg selv, eller til annen personopplysningsansvarlig. Dine rettigheter følger vilkårene i henhold til GDPR. Du har alltid rett komme med klager til datatilsynet eller tilsvarende myndighet! Det er datatilsynet som er ansvarlig myndighet for tilsyn av personvernregelverket.

Eventuelle endringer i personvern policy

Ap Software AS kan fra tid til annen gjøre endringer i denne policy og kommer i så fall til å opplyse sine kunder om dette gjennom oppdatering på Ap Software AS sin hjemmeside, app, SMS varsling eller e-post.