I henhold til personvernforordningen, eller GDPR, har du rettigheter gjeldende dine personopplysninger. Vi i Appage AS verner om dine rettigheter og beskriver nedenfor hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Appage AS har ansvaret for behandlingen av de personopplysninger du registrerer deg med på Snakkmed.no

Om du vil ha informasjon, har spørsmål, eller er misfornøyd med Appage AS sin behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av  personopplysninger

Avtale

Når du blir kunde hos snakkmed.no inngår du en avtale med Appage AS. Før og i forbindelse med dette registrerer vi enkelte personopplysninger om deg, slik som ditt navn, telefonnummer, adresse, operatør og samtaletid med eksperten. Opplysningene spares i hensikten for å kunne bedømme om Appage AS vil inngå avtale med deg. Om avtale inngås, fullføres avtalen gjennom å formidle eksperter til deg og ta betalt for tjenesten samt utføre økonomisk oppfølging. Den rettslige grunnen for behandlingen er at den er nødvendig for å fullføre avtalen med deg som kunde eller for å kunne håndtere din forespørsel som kunde innen en slik avtale kan inngås. Du er ikke pålagt å gi dine personopplysninger, men om du ikke gir dine personopplysninger kan vi heller ikke inngå avtale med deg.

Kontakt

Om du kontakter oss via vår hjemmeside snakkmed.no eller gjennom e-post kommer Appage AS til å behandle de personopplysningene du sender til oss, slik som ditt navn og e-postadresse. Dette for å kunne kommunisere med deg og på annen måte håndtere dine timebookinger, spørsmål og andre ønsker. Den rettslige grunnen for denne behandlingen er at dette er nødvendig for å møte dine og Appage AS sine berettigede interesse for kontakt og håndtering av tjenesten.

Rettslig forpliktelse

Appage AS kan også komme til å behandle dine personopplysninger i den hensikt å kunne fullføre selskapets krav i henhold til lover, eksempelvis regnskap, bokføring og skatt. Den rettslige grunnen til denne behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle Appage AS sine rettslige forpliktelser.

Hvem kommer til å ta del av dine personopplysninger?

Appage AS kan komme til å dele dine personopplysninger med ulike databehandlere. Dette er selskaper som hjelper Appage AS med blant annet hjemmesidene, markedsføring, telefonsystem, samt betaling av bestilte tjenester. Disse databehandlerne behandler personopplysninger for Appage’s regning og Appage har databehandleravtale på plass for å sikkerhetsstille en lovlig behandling av dine opplysninger. Appage kan videre om nødvendig dele dine personopplysninger med myndigheter for å fullføre en rettslig forpliktelse eller andre krav fra myndighetene. Myndighetene er da personopplysningsansvarlig og har ansvaret for behandling av dine personopplysninger. Appage AS overfører ikke dine personopplysninger til rådgivere, unntatt til advokat der det er nødvendig for å dekke kravet til interessekonflikt. Om du som kunde gir personopplysninger til en ekspert, er eksperten selv personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

Hvor lenge sparer vi på dine personopplysninger?

Personopplysninger spares under avtalens løpetid og slettes deretter innen 2 år med inaktivitet, forutsatt at alle økonomiske mellomværende er oppgjort. Om Appage  velger å ikke inngå en avtale med deg, slettes dine personopplysninger innen 6 måneder fra behandlingen. Vi kan på din forespørsel slette alle opplysninger om deg innen 48 timer på virkedager, forutsatt at alle økonomiske forpliktelser er oppgjort. E-post / SMS / Web skjema som ikke har noen tilknytning til kjøpsavtalen kommer til å bli slettet etter 6 måneder. Ovenforstående gjelder under forutsetning av at Appage  ikke har en rettslig forpliktelse til å spare på opplysningene i en lengre periode.

Hva er dine rettigheter som registrert kunde?

Du som kunde har rett til å be Appage AS om innsyn og rettelse, eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også forlange begrensing eller gi en innvending mot behandlingen av opplysningene som omfatter deg. Du har også rett til å begjære å få overført dine personopplysninger fra Appage AS til deg selv, eller til annen personopplysningsansvarlig. Dine rettigheter følger vilkårene i henhold til GDPR. Du har alltid rett til å komme med klager til datatilsynet eller tilsvarende myndigheter. Det er Datatilsynet som er ansvarlig myndighet for tilsyn av personvernregelverket.

Eventuelle endringer i personvern policy

Appage AS kan fra tid til annen gjøre endringer i denne policy og kommer i så fall til å opplyse sine kunder om dette gjennom oppdatering på Snakkmed.no sin hjemmeside, app, SMS varsling eller e-post.