Company logo of APLY AS

APLY AS

Org.nr. 932120089
Nedre Eikervei 65, Drammen
Betjener: business

Del på

APLY har som mål å være en foretrukket leverandør av søknader om offentlig finansiering for norske teknologiselskaper.

Vi er APLY. Vi skriver søknader som finansierer innovasjonsprosjekter. Vi er et sterkt team som vet nøyaktig hva som skal til for å få offentlig støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. IKT er vår styrke - vi er gode på å beskrive prosjekter som innebærer utvikling av digital funksjonalitet, dataanalyse, programvare eller maskinvare uansett bransje. 

Vi er fagnerder som trives med å strukturere prosjekter som kan være vanskelige å definere, beskrive og forstå. Vi strekker oss langt for å gjøre offentlig finansiering så enkelt og effektivt som mulig for våre kunder. 

---

APLY ble etablert høsten 2023. I dag har vi et dyktig team med mange års erfaring fra å sikre offentlig støtte til bedrifter. 

APLY hjelper små-, mellomstore og store bedrifter å navigere gjennom Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Forskningsrådet og andre relevante støtteordninger, og sikrer at de får den støtten de kvalifiserer til. 

Bedrifter som inngår avtaler med oss, sikrer seg en partner som vil strekke seg langt for alltid ha kapasitet og tid til å foreta en grundig vurdering av bedriftens prosjekter, sikre maksimal støttemulighet og gjøre søknadsprosessen og rapportering så lite ressurskrevende som mulig. Selvfølgelig opererer vi med «suksesshonorar» - vi tar kun betalt dersom vi lykkes med å sikre offentlig støtte.